top of page

Toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan tieteeseen ja toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Tavoitteena on edistää kuntoutujan toimintakykyä, lisätä osallistumismahdollisuuksia ja toiminnallisuutta sekä parantaa elämänlaatua.

 

Toimintaterapeutin erityisosaamista on toiminnan analysointi, soveltaminen ja porrastaminen niin, että toiminnan vaatimukset ja ympäristön olosuhteet sovitetaan yhteen kuntoutujan kykyjen ja taitojen kanssa. 

Hyvä toimintaterapiakäytäntö pohjautuu parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Näyttöön perustuvassa käytännössä toimintaterapeutti käyttää ammatillista harkintaa ja yhdistää tietoa eri lähteistä. Kunkin asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen liittyvä tieto yhdistetään terapeutin omaan kliiniseen asiantuntemukseen ja tutkimustietoon. Näyttöön perustuva toimintaterapia on suunniteltua, tavoitteellista ja kirjattua.

(Lähde: OmaHäme lääkinnällinen kuntoutus, palvelukuvaus)

Ota yhteyttä
Olen kaikkea yhteistyötä kohtaan utelias. 

bottom of page