top of page

Hanna Hietarinta
(Valvira 60504173588)

Koulutus

 • Lähihoitaja (PT 180 op), Forssan ammatti-instituutti 2012

 • Kehitysvamma-alan ammattitutkinto (AT 150 osp), Faktia 2014

 • Sairaanhoitaja (AMK 210 op), Turun ammattikorkeakoulu 2017

 • Toimintaterapeutti (AMK 210 op), Turun ammattikorkeakoulu 2018

 • Yrittäjän ammattitutkinto (AT 150 osp), Suomen yrittäjäopisto 2018

 • Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (EAT 180 osp), Forssan ammatti-instituutti 2022

 • Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto I Työvalmentaja  (EAT 180 osp), Forssan ammatti- instituutti 2023 

Lisä- ja täydennyskoulutus

 • Stressilääketiede, Turun yliopisto 3 op 2017

 • Social Cognition and Interaction Training (SCIT sosiaalisen kognition kuntoutusmenetelmä), Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto 16 h 2017

 • Metacognitive Therapy ryhmänohjaajakoulutus (MCT metakognitiivinen terapia), Eli Lilly and Company 8 h 2017

 • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen/ ADHD -valmentaja, Jyväskylän kesäyliopisto 25 op 2018

 • Cognitive Remediation Therapy (CRT kognitiivista toimintakykyä parantava terapia), Hogrefe 16,5 h 2018

 • Cognitive Behavioral Treatment for Borderline Personality Disorder -peruskoulutus (DBT / DKT dialektinen käyttäytymisterapia), Psykoterapia & konsultointi Ville Viinikka 32 h 2020

 • Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy verkkokoulutus (TF-CBT / TF-KKT Traumafokusoitu kognitiivinen käyttäytymisterapia), Medical University of South Caroline 11 h 2022

 • Työkyvyn tuki- koulutus, Työterveyslaitos 2 op 2022

 • Unettomuusterapeutti (CBT-I Kognitiivis- behavioraalinen unettomuuden hoito-ohjelma), Turun ammattikorkeakoulu 5 op 2022

 • Zones of regulation - menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena, Toiminta akatemia 7 h 2023

 • Työkykykoordinaattori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 10 op 2024

 • GAS - tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arvioinnin menetelmä, Metropolia Ammattikorkeakoulu 3 op 2019

 • SPR Ensiapukurssi 1  3/2021

 • SPR Hätäensiapukurssi 3/2024 

Työkokemus

 • Monivammainen nuori, henkilökohtainen avustaja 2009-2010

 • FSHKY, Tammelan kunta/ vammaispalvelut, lähihoitaja 2011–2017

 • FSHKY/ aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatria,  sairaanhoitaja/toimintaterapeutti 2017–2021

 • Toimintaterapiapalvelut Hanna Hietarinta, sairaanhoitaja/ toimintaterapeutti 2018-

Kielitaito

 • suomi, englanti, kuvakommunikointi

Työnohjausprosessit 

Työnohjaus tukee kuntoutus- ja tukiprosessien toteutumista 

 • Tiina Kiesi (toimintaterapeutti, psykoterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja, työnohjaaja) 2022-

 • Sirkku Saini (lasten ja nuorten ryhmäpsykoterapeutti, työnohjaaja) 2022-

 • Minna Suojoki (yrittäjä, työnohjaaja) 2021-

 

Viitekehys

 • Model of human occupational therapy MOHO (lapset, nuoret, aikuiset)

Asiakasturvallisuus

Hanna.png

Ota yhteyttä

Olen kaikkea uutta yhteistyötä kohtaan utelias.

040 762 4121

bottom of page